سالانه بيش از يك ميليون كودك در جهان در شبكه‌های زيرزمينی قاچاق می‌شوندسازمان بين‌المللی كار تخمين زده است كه حدود دويست و چهل و شش ميليون كودك در سراسر جهان به كارهای اجباری و استثماری كشيده شده‌اند.
سالانه شمار قابل توجهی از كودكان در سراسر جهان به اجبار وارد زنجيره‌ها و شبكه‌های تجاوزات جنسی و به اشكال گوناگون قربانی برده‌داری مدرن می‌شوند.
قاچاق كودكان در سراسر جهان تبديل به تجارت سودآوری برای عاملان و سردمداران آن شده و تخمين زده می‌شود كه سالانه حدود يک و دو دهم ميليون كودك در سراسر جهان در دايره قاچاق گرفتار شده باشند.

* * *

امروزه صدها ميليون كودك در سراسر جهان قربانی بي‌ چون و چرای استثمار، آزار و اذيت و تجاوزات جنسی و خشونت‌های خانگی و اجتماعی مي‌شوند؛ كودكانی كه از خانه‌ها بيرون كشيده شده و بدون آن كه اجازه داشته باشند به مدرسه بروند، مجبورند كه در ارتش كشورها نيز مشغول به كار شوند.
سازمان بين‌المللی كار تخمين زده است كه حدود دويست و چهل و شش ميليون كودك در سراسر جهان به كارهای اجباری و استثماری كشيده شده‌اند.
آمارها هم چنين نشان مي‌دهد كه سالانه شمار قابل توجهی از كودكان در سراسر جهان به اجبار وارد زنجيره‌ها و شبكه‌های تجاوزات جنسی و به اشكال گوناگون قربانی برده‌ داری مدرن مي‌شوند. پيامدهای وخيم اين گونه حوادث مي‌تواند كشنده روح و روان كودكان در سراسر جهان باشد.
بر اساس گزارش اخير سازمان بين‌المللی كار، تقريبا سه چهارم كودكانی كه در كارهای اجباری سراسر جهان بكار گرفته مي‌شوند، در شرايط محيطی خطرناكی از جمله معادن و كارخانه‌ها، با مواد خطرناك و مرگبار از جمله مواد شيميايی و سموم كشاورزی سر و كار دارند.
حدود پنج و هفت دهم ميليون تن از اين كودكان تحت شرايط بسيار وخيم كاری كه بيشتر شبيه برده‌داری است، مشغول به كار شده‌اند.
گزارشاتی از اين قبيل هم چنين گويای آن است كه بسياری از اين كودكان بدون داشتن حاميان اوليه و حياتی و به دور از حمايت‌های لازم خانوادگی به كارهای اجباری كشيده مي‌شوند. نكته نگران‌كننده آن است كه در بسياری از موارد اين شرايط تبديل به يك وضعيت دائمی شده است.
بررسي‌های كارشناسی نشان مي‌دهد كه آنها معمولا از آن دسته كودكانی هستند كه از خانواده‌های خود به اشكال گوناگون از جمله جنگ جدا شده يا قربانيان گسترش ايدز هستند كه رقم اين مورد تا سيزده و چهاردهم ميليون كودك هم عنوان شده است.
اين گزارشات هم چنين فاش مي‌سازند كه ميليون‌ها كودك در سراسر جهان بدون هيچ گونه‌ حامی اوليه‌ای در زندان ها، مراكز كاري، بيمارستان‌ها، و مراكز بازجويی حضور دارند و سرنوشتی هم برای آنها در نظر گرفته نشده است.
بر اساس تحقيقات انجام شده در جهان جدا شدن از خانواده و جامعه‌ای كه در آن زندگی جريان دارد، بيش از هر زمان ديگری كودكان را در معرض آسيب ديدن از خشونت‌ها و آزار و اذيت‌ جنسی قرار مي‌دهد.
به گفته روان شناسان تنها چيزی كه عايد كودكانی قربانی شده مي‌شود، مواردی هم چون سوء تغذيه، ابتلاء به ناشناخته‌ترين بيماري‌ها و مشكلات روحی و روانی است.
در اين ميان بايد توجه خاصی نيز به كودكانی داشت كه سالانه در سراسر جهان قربانی قاچاق انسان مي‌شوند. به گونه‌ای كه بر اساس آمارهای تكان ‌دهنده‌اي، قاچاق كودكان در سراسر جهان تبديل به تجارت سودآوری برای عاملان و سردمداران آن شده و تخمين زده مي‌شود كه سالانه حدود يک و دو دهم ميليون كودك در سراسر جهان در دايره قاچاق گرفتار شده باشند. اين در حاليست كه قاچاق كودكان فعاليتی مخفی و در واقع زيرزمينی است و از اين رو كشف سرنخ‌ها و فاش كردن اطلاعات درباره آن بسيار مشكل به نظر مي‌رسد و از آن گذشته خانواده‌ها معمولا از اين خطرات كاملا بي‌اطلاع هستند و يا بر اين اعتقادند كه كودكانشان در خارج از كشور و در شرايطی متفاوت ، دارای وضعيت زندگی مساعدتری خواهند شد.
در اين ميان دختران سيزده سال يكی از بالاترين آمار قاچاق كودكان را به خود اختصاص مي‌دهند. آمارها نشان مي‌دهند كه دخترانی با اين شرايط سني، كه عمدتا از قاره آسيا و اروپا هستند، به عنوان نفراتی كه به عنوان همسر برگزيده شده‌اند، قاچاق می شوند.
بر اساس يك آمار تكان دهنده‌، سالانه در يك كشور جنوب شرق آسيا كه نامی از آن برده نشده است، حدود ده هزار دختر و زن جوان از خانواده‌های فقير كشورهای پيشرفت نكرده جهت بهره‌برداري‌های جنسی به كار گرفته مي‌شوند.
در اين ميان استفاده از اينترنت هم در افزايش چنين استثمارهايی نقش قابل توجهی داشته است؛ به گونه‌ای كه دسترسی آسان به تصاوير زننده جنسی و تصاويری از اين قبيل به گسترش اين وضعيت سود آور كمك‌های شايانی كرده است.

منبع: خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)