برده داری مدرن 

 

پوریا

 

چندین سال است در کردستان شرکتهای خدماتی تحت عنوان "تامین نیروی انسانی" شرکتها و کارخانجات شهرهای توسعه یافته و صنعتی مشغول به کار هستند. یکی از این شرکتها (شرکت عاشقان میلاد کردستان- تامین نیروی انسانی) است که هم اکنون بیش از پانصد نفر کارگر را در شهرهای کرمان، تهران دارد. از چند جهت پرداختن به این مطلب و نگاهی به وضعیت کارگران این شرکت لازم است.

در سر تا سر دنیا شرکتها ی زیادی به این مدل کار مشغولند. به این شیوه که کارگر جهت مشغول شدن به کاری به آنها مراجعه میکند و آنها کار را به او معرفی نموده و مبلغی را از او به عنوان معرفی کار دریافت میکنند یا اکثرا این مبلغ را نیز از کارگر نمیگیرند، بلکه از شرکت، کارخانه یا کارگاهی که کارگر را برای کار در آن استخدام کرده اند دریافت میکنند و بعد از آن رابطه کارگر با شرکت معرف قطع میگردد  و طرف قرار داد کارگر محل کار یا کسی است که کارگر برای او کار میکند.

اما شیوه کار شرکت عاشقان میلاد کردستان متفاوت است. به این صورت که بعد از معرفی حقوق ماهیانه کارگر توسط همین شرکت پرداخت میگردد و از این رو  کارگر با دو کارفرما روبرو میگردد: یکی معرف (شرکت میلاد) و دیگری محلی کاری که در آن مشغول به کار میشود.

کارگران مراجعه کننده به این شرکت اکثرا جوانانی هستند که یا نان آور خانواده اشان هستند یا برای در آوردن خرج تحصیل شان چند ماهی در سال را کار میکنند و همین مدت کار کردن فصلی، آنها را با مشکلات فراوانی روبرو میسازد.

در هنگام ثبت نام قرار دادی چند ماده ای با کارگر بسته میشود که تمام موادش به نفع کارفرما و از حقوق و مزایای کارگر میکاهد بعد از اتمام قرارداد شناسنامه یا کارت شناسایی شخص به عنوان ضمانت در شرکت نگه داشته میشود. همچنین مبلغ اول روز کارکرد کارگر به عنوان حق قلم و کاغذ ثبت نام در یافت  میگردد.

در اینجا نگاهی به چندین ماده از قرار داد به نظر من مهم و جالب توجه است:

1-  در محلی که شخص مشغول به کار میگردد حق هیچ گونه اعتراض را ندارد در صورت به وجود آوردن دعوا و یا سرقت از محل کار کارگر اخراج و حقوق او پرداخت نخواهد گردید.

2- حقوق یک ماه شخص تا آخرین تصفیه حساب نزد شرکت میباشد (یعنی بعد از گذشت دو ماه حقوق ماه اول داده میشود و حقوق ماه دوم نزد شرکت میماند و ماههای دیگر نیز به این ترتیب)

3- در صورت بروز هر حادثه ای در حین کار شرکت میلاد عاشقان کردستان هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

اکثرا کارگرن کم سن و سالی که برای ثبت نام مراجعه کرده اند به آنها گفته شده است که برای ثبت نام شما نیاز به یک برگه از"بسیج حفاظت اطلاعات" داریم و در هنگام مراجعه به بسیج با پیشنهاد همکاری با بسیج با این وعده که به شرکت میلاد عاشقان کردستان سفارش یک کار مناسب و پر درآمد را برای شما خواهیم داد مواجه شده اند که اکثرا با مخالفت کارگران جوان و اعتراض آنها به شرکت و کارفرمایش مواجه شده اند.

بعد از اتمام این مراحل کارگر با هزینه خود  به جای که قرار است در آنجا مشغول به کار شود فرستاده میشود یک نامه به  اوداده میشود که هنگام ورود به محل کارش باید آن را به سرپرست آن کارگاه یا کارخانه تحویل دهد. بعد از ورود به محل کار، کارگر مراحل دیگری را باید طی کند مثلا امضا کردن برگه ای که کارگر را به وظایفی در قبال محل کارش و متعهد بودن به قوانین آنجا وا میدارد.

کارگران در اتاق یا چادرهای که این هم بستگی به محیط محل کار دارد به صورت  دسته های پنج الی ده نفر  اسکان داده میشوند که از لحاظ ایمنی و بهداشتی صفر میباشد. بعد از شروع کار، تازه کارگر وارد یک سر در گمی میشود که غیر قابل تحمل است و تعهدات و قرار دادها با این شرکتها او را به سکوت وا میدارد. مثلا اشخاصی که به طور مستقیم با آن کارگاه یا کارخانه کار میکنند حقوقشان بیشتر و مزایای چون بیمه و .. را نیز دارا هستند که کارگرانی که از طرف شرکت میلاد به آن کار مشغول شده اند آن مزایا را دارا نیستند و کارگران به خاطر قرار و مداری  که ما بین شرکت میلاد و کارگاهها بسته شده است نمیتوانند به طور مستقیم با آنها کار کنند و وجود شرکت میلاد نیز اینجا به نفع کارفرما است چون مسئولیت او را در قبال کارگر میکاهد.

از تاسیس این شرکت تا کنون نزدیک به سه کارگر در حین کار جان خود را از دست داده اند و دهها کارگر نیز با اتفاقات جبران ناپذیری روبرو شده اند که شرکت میلاد عاشقان کردستان هیچ گونه کمکی به آنها یا خانواده اشان نکرده است و اگر کمکی هم شده است از طرف خود کارگران یا کارگاهی که در آن مشغول به کارند صورت گرفته است. مشکل عمده دیگری که کارگران با آن مواجهند، دریافت حقوق است که حقوقها دیر پرداخت میشود و در صورت پرداخت  با دادن چکهای دراز مدت مربوط به بانکهای سنندج این کارگران سر دوانده میشوند و یا به آنها وعده داده میشود که در دفتر شرکت در سنندج حقوقتان را به کلی تصفیه خواهیم کرد به طوری که درب این شرکت در سنندج همیشه محل تجمع جمعی از این کارگران برای دریافت حقوقهای عقب مانده اشان میباشد.

شرکتهای امثال عاشقان میلاد کردستان فقط در خدمت کارفرما میباشند و استثمار کارگران را به شیوه مدرن تری  بنوعی "برده داری مدرن" انجام میدهند. کارگران قبلا فقط بوسیله کارفرما و در محل کار استثمار میگردیدند، ولی به لطف این شرکتها هم از طرف کارفرما و هم از طرف شرکتهای تامین نیروی انسانی استثمار میشوند.

این یک سیاست بسیار بی شرمانه و در راستای یورش به معیشت کارگران میباشد که برای جلوگیری از هر گونه اعتراضی از جانب کارگران تدوین گردیده است. در حالت کلی با حمایت قانون و دولت موج اخراج سازی و بیکاری شدیدی که دودش بیشتر در چشم کارگران و افراد بیکار میرود، جوانان، کارگر بیکار و افراد فقیر را مجبور به مراجعه به امثال چنین شرکتهای میکنند  و  با توجه به تورم و گرانی سر سام آورموجود در ایران اکثر کسانی که به این شرکت مراجعه مینمایند افرادی میباشند که از تامین حداقل خرج روزانه خودشان عاجز هستند و مجبور به تمکین در برابر قوانین من در آوردی این شرکتها و کارفرما های مربوطه میباشند  و چون از طرف هیچ نهاد و سازمانی مورد حمایت قرار نمیگیرند و در صورت هر گونه اعتراضی فوری اخراج میشوند  و چون متاسفانه دارای تشکلی که آنها را حمایت کند نیستند، هر گونه ظلم و استثماری را مجبورند تحمل نمایند.

باید جلوی سیاست غیر انسانی این شرکتها و جمهوری اسلامی را گرفت و اجازه نداد این گونه به معیشت این کارگران تعرض شود. تنها راه برون رفت از این مخمصه و ناکام گذاشتان این توطئه های ضد انسانی ایجاد تشکل مستقل میباشد.

 

www.rahai1.blogfa.com

purya.s2006@gmail.com

 

هجدهم مارس 2007