حقوق کودکان الان
Children,s Rights Now


امنيت، رفاه، آزادى، بازى، شادى، و عشق، بزرگترين نيازها و بديهى‌ترين حقوق زندگى هر کودکى است. متاسفانه اکثريت کودکان ما، در دنياى معاصر، از اين حقوق محرومند و پاسخى به نيازهايشان نمى‌يابند. ما هرچند که نمى‌توانيم زمان و امکانات از دست رفته تاکنونى را به آنها بازگردانيم، اما براى بهبود وضعيت همين امروز و آينده آنها مى‌توانيم و مى‌بايد کارى کنيم. نهاد "حقوق کودکان الان"، Children?s Rights Now، به منظور دفاع از حقوق کودکان و براى پاسخ گوئى به اين نيازها بوجود آمده و هدف اوليه خود در شروع فعاليت را: "خواست تحصيل رايگان و سکولار براى کودکان زير ١٨ سال" در کشورهاى ايران، پاکستان، افغانستان، و بنگلادش، قرار داده است. همچنين خواستار اين حقوق براى کودکان ساير کشورها نيز هست.

"حقوق کودکان الان"، تشکلى بين‌المللى است که در کليه کمپين‌هاى دفاع از حقوق کودک (از قبيل: کمپين مبارزه براى ممنوعيت کار و بردگى کودکان، مبارزه عليه تجارت سکس کودکان، و سربازگيرى از کودکان) شرکت خواهد کرد و تمامى تلاش خود را براى آسايش و امنيت اين کودکان و تامين زندگى انسانى آنان به کار خواهد گرفت. "الغاى تبعيض جنسى بين دختران و پسران" و داشتن موازين سکولار و مدرن در اين رابطه، از مبانى اصلى ديگر اين نهاد است.

"حقوق کودکان الان"، نه تنها خواستار اجراى بى درنگ و بى واسطه کليه مفاد "کنوانسيون حقوق کودک" به نفع کودکان در اين کشورهاست، بلکه بطور همزمان مى‌کوشد با آگاه نمودن و بسيج افکار عمومى و سازمان‌هاى مدافع حقوق کودک از سطح اين خواست‌ها فراتر رفته و کنوانسيون‌هاى جديدى را منطبق با آخرين دستاوردها و امکانات جامعه بشرى، به نفع زندگى انسانى و مدرن کودکان، طرح نموده و با براه اندازى کمپين‌هاى بين‌المللى، زمينه‌هاى عملى تحقق آنها را فراهم نمايد.

اسناد و مبانى نظرى و عملى "حقوق کودکان الان" بزودى به زبان‌هاى مختلف منتشر خواهد شد. "حقوق کودکان الان"، Children?s Rights Now، دست همکارى، سازمان‌ها، نهادها، و شخصيت‌هاى مدافع حقوق کودک را به گرمى مى‌فشارد و از حضور و حمايت آنها از اين نهاد با صميمت استقبال مى‌کند.


احسان الله خان، موسس جبهه رهائى بخش کودک از کار بردگى BLLF،
سوسن بهار، موسس و سردبير نهاد و فصل نامه کودک "داروگ"،

٢٢ نوامبر ١٩٩٨