Stoppa Barnarbetet!

 

De iranska barnen är en av de grupper barn som är mest bortglömda och utan rättigheter i hela världen.

Brist på barnrättigheter och att barn kan tvingas gifta sig vid nio års ålder (flickor) enligt civillagen i Iran, har sina rötter i grym barmexploaternig i olika arbetsgrenar, från arbete i industerin  till mattväverierna, från arbetet på fält och jordbruk till hushållsarbete och gatuförsäljning.

Enligt ofetntliga rapporter i fjol har 1.800.000 barn mellan sex och fjorton års ålder deltagit i arbetet i Iran .

Tidningen sobhe Emruz skrev 14 april 200 0”31% av mattprudouktionen i världen görs i Iran”

I tidningen ”  Hamshari ”presenterades en 7 årig mattvävari- mästare som hade fått pris!

Detta visar de katastrofala  dimensionenerna av barnarbete.

Men gentemot detta – bortsett från enstaka korta nyheter i tidningarna- finns det en absolut tystnad .

Nyligen offentliggjordes en rapport om barnslaveri och barnuthyrning till matfabriker.

I en artikel under rubriken : ”Årlig barnuthyrning 20 till 150 tusen tuman” skriver Mehrnosh Ziaei Poor, tidningen Sobhe Emruz reporter _ ” Självklart är vi i det nya århundradet och det har gått många epokar sedan slaveritiden, men ..fins det någon i dag  som  inte hör de små barnens korta och tunga andetag från mattans trådar under era fötter?”

Enligt Abbas Zadeh ägaren till en småindustri  i mattvävning i staden Ghom har bara arbetskraft som är 16 och uppåt”: De senaste 16 åren har mattväveriägarna hyrt barn mellan 8 och 16 år av mellanhänder. Det framkommer även att: ” bakom Vadyalislam i Ghom det finns inga spår efter Salaam och Salamati  (hälsa och hälsningar ). Verktygens oändliga slag är enda melodin i de barns liv som hyrs ut till ägarna.”

( Orginalnyhet från sobh emruz som publicerads i Iran, tagen från numruz)

Barn behandlas som slavar i  Iran. Den senaste arbetslagen , paragraf 188 har get en dimension  till detta slaveri och den omänskliga  exploateringen av barn har blivit laglig.

Olika rapporters undersökningar bevisar att sammanlagt 9 miljoner barn arbetar i Iran och en del av dem saknar även tak över huvedet. I de senaste nummer av ”Etelaate Binalmelali” (Internationella informationen) uppskattades antalet gatubarn till mer än 400.000

Stopp The Child Labour in Iran Association, presenteras i syftet att rapportera och avslöja den barbariska barnexploateringen, skapa internationell uppmärksamhet i denna frågan, för att kunna pressa den islamiska republiken  och försvara barnens rättigheter, i hela det samhälleliga livets grenar, skolutbildning, lagändringar till fördel  för barn, förbud mot barnmisshandel och barnplågeri.

Stop The Child Labour In Iran Association, stödjer med hänsyn till sina möjligheter den internationella kampen för barnens rättigheter och mot barnnarbete och deltar i deras aktiviteter.

 

 

“Stop The Chlid Labour In Iran Association”

ordförande: Sussan bahar

April 2000