Petition mot kränkande och diskriminerande barnlagar

i Iran skall sändas

 

till:
- Internationella arbetsorganisationen (ILO)
- UNICEF
- Global marsch

 

Vi kräver ett omedelbart avskaffande av alla diskriminerande och orättvisa lagar mot Irans barn!

Trots ratificeringen av Barnkonventionen och dess tilläggskonvention nr 182 (mot barnarbete) fortsätter Islamiska regimen i Iran att stifta kränkande och diskriminerande lagar i strid mot konventionen och internationella överenskommelse.

nya så kallade barnskyddslagar infördes 2013. Paragraf 22 och 27 i den nya barnskyddsbalken legaliserar incestuös sexuell utnyttjande av barn och pedofili samt underminerar föräldraskapets innebörd när man tillåter giftermål mellan styvföräldrar och deras styvbarn.

- Enligt  artikel 1210 i civillagen ”Ett ​​barn är en person som inte har uppnått puberteten dock är en flickbarn yngre än 9 lunar år och en pojkbarn yngre än 15 lunar år”. Not 1 detta fastställs i islamisk "Sharia”. Det innebär att en 8 år gammal flicka kan tvingas att gifta sig med sin styvpappa i enlighet med dessa lagar.

Artikel 1041 i civillagen tillåter äktenskap efter pubertetsålder men man kan gifta sig med ännu yngre barn om en så kallade Mardjaa (Ayatollah) tillåter det.

 

Vi kräver att den lagliga åldern för äktenskap höjs till 18 år! All barnäktenskap skall förbjudas i enlighet med internationella lagar och överenskommelse.

Den islamiska regimens lagar I Iran har gjort barnens rättigheter i Iran mycket begränsade. Förutom utbredd fattigdom i miljontals hem med barn, utsätts dagligen tusentals barn för lagliga kränkningar. Lagar som är baserade på ”sharia”. Dessa lagar i nuvarande Iran tillåter agande av barn, giftemål med minderåringar och styvbarn.

Det finns utbrett barnarbete på småfabriker och byggarbetsplatser utan minsta skydd. Den bittra verkligheten innebär våld, våldtäck, slaverarbetsliknande omständigheter. Artiklar 79-84 i arbetsrätten tillåter barnarbetet från 15 års ålder. Tilläggsartiklar 168 och 188 undantar alla små företag och familjeföretag från artiklar 79-84. Det innebär att barn i alla ålder kan exploateras i familjeföretag och småföretag.

 

Vi kräver obligatorisk skolgång för alla barn! Förbjud barnarbete i Iran! Vi kräver att Barnkonventionen och dess tilläggskonventioner nr 182 och 189 som förbjuder värsta former av barnarbetet inlemmas i arbetsrätten i Iran!

Sharialagar tillåter barnaga så länge barnen kan leva efter misshandeln. Artikel 220 i Islamiska republikens strafflagar säger att: " En far eller farfar som dödar sitt barn, kan betala skadestånd till offrets arvtagare och genomgå ett reducerat stryk straff ”. De behöver endast betala en viss straffavgift eller blodspengar till barnets föräldrar.

Enlig strafflagarna artikel 49 tilläggsnotis 1 kan alla som kommit till pubertetsålder dömas som vuxna. I Islamiska republiken i Iran utfärdas domar för barn som för vuxna efter en rättegång, vilket också inkluderar dödstraff genom avrättning (se artikel 1210 om pubertetsålder för flickor respektive pojkar). Amnesty International har rapporterat om avrättningar av 21 minderåriga sedan 1990 i Iran.

 

Vi kräver att ålder för straffmyndighet höjs till 18 år och vi kräver att dödsstraff avskaffas helt!

Artikel 37 i Barnkonventionen som även Islamiska republiken i Iran har ratificerat förbjuder dödsstraff och livstidsstraff för barn under 18 år.

 

Vi kräver att barn som lagförs placeras på barninstitutioner!

En annan verklighet är det katastrofala tillståndet för de halvafghanska barnen (barn som föds genom giftermål med afghanska män) som är född och lever i Iran. Enligt Avsnitt 2 i artikel 976 i den Iranska civillagen definierar en iransk medborgare som: " De som är födda i Iran eller utanför, vars far är iransk. Genom denna definition, är barn som födds som resultat av äktenskap mellan en utländsk man och en iransk kvinna inte som en iransk medborgare och därmed inte kommer att tillåtas att ha en iransk födelseattest.
Med hänvisning till officiell statistik, i provinsen enbart Khorasan finns det Ca 56000 barn vars fäder har av afghanskt ursprung men iranska mödrar. Dessa barn diskrimineras i samhället och fråntas rätten att vara barn till exempel att go i skolan eller få vård, tandvård mm. Dessa små händer hamnar i den hårda och fientlig arbetsmiljön och utnyttjas som billigt arbetskraft i Iran.

 

Vi kräver att alla barn födda i Iran eller av en iransk förälder får iranska identitetshandlingar och erbjudes fria skolgång!

Vi uppmanar och vädjar till alla andra internationella organisationer som arbetar för barns rättigheter att uppmärksamma barnens situation i Iran.  Sätt ljus på alla tragiska händelser som dagligen rapporteras i landets begränsade och hårt bevakade tidningar och stödja de människorätts grupper och barnaktivister som kämpar mot dessa orättvisor.

 

Barnlitteratur centret ”Darvag”
Föreningen ”Stoppa barnarbete i Iran”

 

 

http://www.thepetitionsite.com/549/760/772/global-campaign-against-injustice-promoting-child-rights-in-iran/

 

darvag_darvg@yahoo.com 

www.darvag.com 

tell :0046702155257

Markaz Adabiyat Kodak Darvag