چرخ، چرخ، همیشه

 

ژاک پره‌ور

مترجم: نفیسه نواب‌پور

 

از مدرسه رسیدیم

قطار قصه دیدیم

یه واگن طلایی

رو ریلای خیالی

سوار شدیم، خندیدیم

دور دنیا چرخیدیم

چرخ، چرخ، چه چرخی

چه ساحل قشنگی

قایقای رنگارنگ

گوش‏ماهیای خوش رنگ

یه چندتایی جزیره

تو دریا بی ‏نظیره

ماه، ماه، چه ماهی

تو قایقای کاهی

با یک عالم ستاره

رو موجا بی‏ قراره

ماهی‏گیرا زیر آب

تو فکر ماهی‏کباب

چرخ، چرخ، دوباره

قصه ادامه داره

رو ریلای خیالی

باغچه‏ی خاک خالی

می‏گرده دور دنیا

می‏گذره از رو دریا

پشت سرش زمستون

روون شده شتابون

که باغچه رو بگیره

سرما تو خاک بچینه

ما پشت سر رسیدیم

باغچه رو پس گرفتیم

زمستون زیر چرخا

جا مونده بود با سرما

بهار اومد دوباره

قصه ادامه داره

سوزن‏بان مهربون

مرسی می‏گفت بهمون

گل‏های ناز و خوش بو

بی‏ حرف و بی‏ گفتوگو

تو باغچه‏های خالی

قد کشیدن حسابی

ما بچه‏ها پیاده

رفتیم تو دشت و سبزه

با اسب و یا با گاری

با ماشین سواری

با قایق و با کشتی

تو آسمون، رو خشکی

رقصیدیم و خندیدیم

دور دنیا چرخیدیم

چرخ، چرخ، همیشه

بهار برنده می‏شه.