روز جهانی لغو کار کودک،

روز دفاع از حق کودکی به فعالین جنبش لغو کار کودک و تمامی آن‌ها که دلشان برای حق کودکی می‌تپد، شاد!

 

سازمان ملل و سازمان جهانی کار دوازدهم ژوئن ۲۰۲۲ را روز  حمایت و دفاع از حق کودکان در سیستم اقتصادی اجتماعی  به منظور جلوگیری از به کار کشیده شدن کودکان نام‌گذاری کرده‌اند. در بخشی از  گزارش آی ال او: در این باره آمده است:

- آیا می‌دانستید که در اوایل سال ۲۰۲۰، ۱۶۰ میلیون کودک کار عبارت از  ۶۳ میلیون دختر و ۹۷ میلیون پسر در گوشه و کنار جهان به کار گرفته شده‌اند؟

- در طی دو دهه‌ی گذشته تعداد کودکان کار کاهش چشمگیری داشته است؟ و از ۱۶ درصد به  ۶.۹ درصد رسیده است؟

- فقط ۴.۲۶ درصد از کودکان  کار در سطح جهان تحت پوشش حمایت اقتصادی قرار گرفته‌اند؟

- در سراسر جهان  فقط ۱.۱ درصد در صد از اقتصاد سرانه‌ی ملی (بی، ان، پی) به امر کودکان تخصیص دارد و در قاره‌ی افریقا که دارای بیشترین کودکان است، این رقم به ۰.۴ درصد می‌رسد؟

اجازه می‌خواهم به مناسبت روز جهانی لغو کار کودک و گرامی‌داشت جنبش لغو کار کودک و خاطره‌ی عزیز گلوبال مارچ به سهم خود این سئوال‌ها را مطرح کنم:

آقایان و خانم‌های مدافع سرمایه‌داری!

- آیا می‌دانید که سیاست‌های اقتصادی شما، عامل اصلی بهره‌کشی از جان‌های کوچک است؟

- آیا می‌دانید که تقسیم مجدد جهان با شکست پروژه‌ی نظم نوین‌تان، بیشترین تضیقات را علیه کودکان روا می‌دارد؟

- آیا می‌دانید که جنگ‌های کوچک و بزرگ شما در گوشه و کنار جهان، میلیون‌ها کودک را (بیش از ۲۰ میلیون) یا کشته یا آوراه کرده و یا ۷ میلیون از این تعداد را دچار افسردگی مطلق کرده است؟

- آیا می‌دانید که تعداد کودکان کار در عرصه‌ی کشاورزی بالاتر رفته و این کودکان در اساس کودکان مهاجر و آواره‌ای هستند که از بد روزگار چشمانشان آبی نیست؟

- آیا می‌دانید که در پس های و هوی‌های  برجامی و نافرجامی‌های میلیون‌ها انسان در کشوری مثل ایران، به تعداد خودکشی در بین کودکان کار هر روز اضافه می‌شود؟

- آیا می‌دانید که در سایه‌ی سیاست‌های سودجویانه‌ی شما، مذهب قوی می‌شود؟ بر زندگی میلیون‌ها کودک در افغانستان و ایران و یمن و سوریه و عراق مخرب‌ترین تاثیر را می‌گذارد؛ بنا به گزارشات خودتان بیش از ۹ میلیون دیگر از کودکان در معرض ترک تحصیلند؟

- آیا می‌دانید که به دلیل سیاست‌های جنگی شما، کودکان در ایران با خزعبلاتی مثل سرود سلام فرمانده برای گوشت دم توپ شدن سیاست‌های ارتجاعی سرمایه‌دارانه به قید و بند کشیده می‌شوند؟

- آیا می‌دانید که سن کودکی تقلیل پیدا کرده و میلیون‌ها کودک همسر لکه‌ی ننگ بر پیشانی مدرنیته‌ی شماهاست؟

 

سئوال‌های بسیاری وجود دارد که می‌توان از شما پرسید. اما ما می‌دانیم دفاع از حق کودکی و لغو کار کودک تنها و تنها از طریق دفاع از  فعالیت اعضای جنبش لغو کار کودک و کمپین دفاع از حق کودکی و تنها و تنها به دست ما و از طریق تبدیل مساله‌ی کودکان از یک معضل اجتماعی به یک حرکت اجتماعی امکان‌پذیر است و بس!

ما خواهان اجرای کامل و به تصویب رسانده شدن تبصره‌ی یکم کنوانسیون ۱۸۲ مبنی بر ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۵ سال، یعنی: مصونیت قانونی، سیاسی و اجتماعی کلیه‌ی فعالین کمپین حق کودکی و جنبش لغو کار کودک هستیم.

 

روز جهانی لغو کار کودک به تمامی همکاران عزیز باز هم شاد!

 

سوسن بهار

دوازدهم ژوئن ۲۰۲۲